Dit scholingsproject voor kansarme kinderen in de wijk Egipto in Bogota, Colombia gaat van start! Samen met Escuela Nueva, de onderwijsgever en Fundacion Egipto, heeft Campo Verde Foundation een project opgesteld waarbij 60 kinderen extra onderwijs ontvangen.

De kinderen in Colombia gaan een dagdeel gedurende 5 dagen naar school. Om hen volledig voor te bereiden op hun toekomst is dit te weinig en daarbij is het onderwijs niet van goede kwaliteit. Escuele Nueva heeft hier speciale learning circles voor ontwikkelt om deze kinderen volledig onderwijs aan te bieden. Naast de normale leerstof krijgen de kinderen in de leermethode ook andere zaken aangeboden die hen helpen om normen en waarden te ontwikkelen maar ook zelfvertrouwen zodat zij zien dat zij het waard zijn om zelf hun toekomstperspectief te veranderen.

Campo Verde Foundation heeft Fundacion Egipto geholpen om de ruimten aan te passen zodat het schoollokalen zijn geworden. Naast het scholingsproject, hebben wij ook boeken, meubilair en automatisering gedoneerd.

3 maart zal dit project van start gaan, wij wensen alle betrokkenen heel veel succes!

www.egiptoconfuturo.org
www.escuelanueva.org

Fundacion Egipto Bogota Colombia

This educational project for underprivileged children in the Egipto district in Bogotá, Colombia is going full steam ahead! Together with Escuela Nueva, the education provider and Fundación Egipto, Campo Verde Foundation has set up a project which provides extra education to 60 children.

Children in Colombia attend school for part of the day, 5 days a week. This is not enough to prepare them adequately for their future. Moreover, the quality of education is poor. Escuela Nueva has developed special learning circles to offer children a complete education. In addition to traditional subjects, children are taught other things in this learning method, helping them develop standards and values, but also self-confidence to make them see that they deserve the opportunity to change their future themselves.

Campo Verde Foundation has helped Fundación Egipto to adapt rooms to schoolrooms. Apart from our involvement in setting up this educational project, we have also donated books, furniture and IT equipment.

The project starts on 3 March. We wish all those involved every success!

www.egiptoconfuturo.org
www.escuelanueva.org