Ter gelegenheid van het 40-jarig dienstjubileum van directeur-eigenaar Henk J. Groeneveld, heeft de Groeneveld Group uit Gorinchem de Campo Verde Foundation opgericht. De stichting trekt zich het lot aan van kansarme kinderen en stelt fondsen beschikbaar om bestaande of nieuwe projecten te ondersteunen, of zelf projecten op te starten.

Leidend hierin is de doelstelling om kinderen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Educatie is daarbij belangrijk. Kennis opdoen, een vak leren. Maar ook sporten of samen deelnemen in projecten. Want het ontwikkelen van sociaal emotionele aspecten is minstens zo essentieel.

Bij de oprichting van de Campo Verde Foundation, begin 2013, heeft de Groeneveld Groep besloten jaarlijks een flink bedrag aan de stichting te doneren. De stichting zal echter ook activiteiten ontplooien om aanvullende fondsen te werven.

En natuurlijk kunnen ook medewerkers, leveranciers, klanten en distributeurs van Groeneveld de stichting financieel of anderszins ondersteunen.

Zo wordt de Campo Verde Foundation van een ieder die met de Groeneveld Group verbonden is. Door donaties, meehelpen en meewerken, kan iedereen een bijdrage leveren om kansarme kinderen een betere start te geven.