Groeneveld dealer GHT heeft deze school opgericht en door een aantal van onze medewerkers is deze school bezocht. Wat een mooi werk doen ze daar! 190 kinderen uit de sloppenwijken krijgen daar volledig onderwijs, van kleuterschool tot middelbaar onderwijs.

Campo Verde Foundation heeft gezocht naar een project dat de kansen van de kinderen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook in Latijns Amerika door groeiende economieën wordt de Engelse taal steeds belangrijker. En dan vooral het spreken en begrijpen van Engels. Wij hebben een project geïnitieerd en gesponsord dat de laatste jaren middelbare school voorziet van dit praktische Engelse onderwijs.

Dit project is een succes! En daarom zijn we aan het onderzoeken of we dit praktisch Engels niet eerder in kunnen zetten. Kinderen leren namelijk het makkelijkst in hun jongere jaren. Dit 2e project bij Instituto Ato wil dan ook voorzien, dat Engelse les eerder aangeboden kan worden zodat de leerlingen later meer kansen hebben op de arbeidsmarkt!

www.institutoato.org.br

Instituto Ato

Groeneveld dealer GHT founded this school and a number of our employees have visited it since. What a great job the school is doing! It provides totally free education to 190 children from the slums, from nursery to secondary school.

Campo Verde Foundation’s aim was to find a project that increases the children’s employment opportunities. As a result of growing economies, knowledge of the English language has become more and more important in Latin America too. And specifically, speaking and understanding English. We have initiated and sponsored a project that provides children with exactly this kind of practical English education during their final years in secondary school.

The project is a real success! That is why we are looking at whether we could provide this practical English education sooner. After all, children learn easiest in their early years. This 2nd project at Instituto Ato aims to offer pupils these English lessons sooner so that they enjoy better employment opportunities later in life!

www.institutoato.org.br