In dit kindertehuis worden kinderen opgenomen worden die in hun leven met verwaarlozing, sexueel misbruik, mishandeling en drugsgebruik van ouders te maken hebben gehad. Naast het kindertehuis heeft Angelika Pohlman, van origine Duits, een scholingscentrum opgezet waar kinderen van 14 t/m 24 uit kansarme gezinnen een opleiding kunnen genieten. De opleidingen zijn zeer praktisch, van administratief medewerker tot kapster en elektrisch installatie onderwijs. Voor dit laatste heeft Campo Verde Foundation gekozen omdat dit ook dicht bij de Groeneveld Group ligt. Wij sponsoren het jaarsalaris van de leraar zodat 50 jongeren de mogelijkheid krijgen zich op dit gebied te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om het praktische onderwijs waarvan zij bij het behalen van het examen een certificaat krijgen maar ook om het zijn van een goed mens in de maatschappij.

www.cpgirassol.org

La Social Girassol

This children’s home takes in children whose lives have been affected by neglect, sexual abuse, abuse and their parents’ drug use. Apart from the children’s home, Angelika Pohlman, originally from Germany, has set up an educational centre where young people aged 14 to 24 inclusive from underprivileged families can get an education. The courses are very practical, from administrative assistant to hairdressing and electrical installation courses.  Campo Verde has chosen to get involved in the last-named as it is in keeping with the activities of Groeneveld Group. We sponsor the teacher’s annual salary so that 50 young people have the opportunity to develop their skills in this field. This does not just consist of practical education with pupils being awarded a certificate when they pass their exams, but it also involves teaching them to be good, socially responsible citizens.

www.cpgirassol.org